ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ

Αρχική / ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ

Μετά την εμφύτευση απινιδωτικού συστήματος, ο ασθενής υποβάλεται σε περιοδική, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, παρακολούθηση του απινιδωτικού συστήματος. Η εξέταση παρακολούθησης γίνεται κάθε 6 μήνες με τη βοήθεια ειδικών προγραμματιστών. Η διάρκεια του ελέγχου κυμαίνεται από 20 έως 30 λεπτά.

Σκοπός της περιοδικής εξέτασης είναι:

  • Ο έλεγχος της μπαταρίας του απινιδωτή
  • Η εξακρίβωση της ορθής λειτουργίας του απινιδωτικού συστήματος.
  • Ο έλεγχος των επεισοδίων ταχυαρρυθμίας που έχει παρουσιάσει ο ασθενής, με βάση την καταγραφή του απινιδωτή.
  • Η ανίχνευση των θεραπειών που έχει λάβει ο ασθενής (εκφορτίσεις και επεισόδια αντιταχυκαρδικής βηματοδότησης).