ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ

Μετά την εμφύτευση βηματοδότη, ο ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο τον έλεγχο της καλής λειτουργίας της συσκευής. Η εξέταση παρακολούθησης γίνεται κάθε 6 μήνες με τη βοήθεια ειδικών προγραμματιστών. Η διάρκεια του ελέγχου κυμαίνεται από 20 έως 30 λεπτά.

Σκοπός της περιοδικής εξέτασης είναι:

  • Ο έλεγχος της μπαταρίας του βηματοδότη.
  • Η εξακρίβωση της ορθής λειτουργίας του βηματοδοτικού συστήματος.
  • Η ανάσυρση πιθανών επεισοδίων ταχυαρρυθμίας (κολπικής μαρμαρυγής) από τη μνήμη της συσκευής.