Κολπικός πτερυγισμός και κολπική  μαρμαρυγή: ομοιότητες και διαφορές

Κολπικός πτερυγισμός και κολπική μαρμαρυγή: ομοιότητες και διαφορές

Ο κολπικός πτερυγισμός όπως και η κολπική  μαρμαρυγή είναι ένας τύπος αρρυθμίας. Και οι δύο εμφανίζονται ως συνέπεια προβλημάτων στο σύστημα ηλεκτροδότησης της καρδιάς το οποίο είναι υπεύθυνο για τη σύσπαση των κοιλοτήτων που την αποτελούν. Κάθε φορά που χτυπά η καρδιά σας αισθάνεστε τη σύσπαση των κοιλοτήτων αυτών.

Ο κολπικός πτερυγισμός και η κολπική μαρμαρυγή προκαλούνται λόγω ταχύτερης πρόκληση των ηλεκτρικών σημάτων στην καρδιά από το φυσιολογικό.  Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ τους βρίσκεται στον τρόπο οργάνωσης της ηλεκτρικής δραστηριότητας.

Συμπτώματα

Τα άτομα με κολπική μαρμαρυγή ή κολπικό πτερυγισμό μπορεί να μην αισθάνονται κανένα σύμπτωμα. Διαβάστε το σχετικό άρθρο μου σχετικά με την απουσία συμπτωμάτων και τι αυτό σημαίνει για τον ασθενή. Συχνά, συμπτώματα όπως ένα λιποθυμικό επεισόδιο συνδέονται με άσχετα αίτια, ενώ στην πραγματικότητα οφείλονται σε κάποια αρρυθμία. Είναι πολύ σημαντικό να συμβουλείτε τον καρδιολόγο σας σε μια τέτοια περίπτωση για να διερευνήσει την πιθανή ύπαρξη αρρυθμίας.

Στην περίπτωση που εντοπίζονται συμπτώματα αυτά είναι παρόμοια και στις δύο παθήσεις. Μια διαφορά στη συμπτωματολογία εντοπίζεται στο σφυγμό: στην κολπική μαρμαρυγή είναι πάντα άρρυθμος ενώ στον κολπικό πτερυγισμό μπορεί να είναι κανονικός ή άρρυθμος. Συνήθως τα συμπτώματα στον κολπικό πτερυγισμό είναι ηπιότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα συμπτώματα της κολπικής μαρμαρυγής.

Και οι δύο καταστάσεις πάντως θέτουν τον ασθενή σε κίνδυνο για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα.

Τι συμβαίνει στον κολπικό πτερυγισμό

Τα ηλεκτρικά σήματα στον κολπικό πτερυγισμό είναι οργανωμένα αλλά ταχύτερα από το φυσιολογικό. Αυτό οδηγεί την καρδιά να χτυπά ταχύτερα και ο σφυγμός φτάνει τους 150 παλμούς το λεπτό. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ. Επίσης χαρακτηριστικό είναι το ηλεκτροκαρδιογράφημα που καταγράφεται επί κολπικού πτερυγισμού. Ο καρδιολόγος σας εύκολα θα κάνει τη διαφοροδιάγνωση μεταξύ των δύο παθήσεων.

Αίτια και θεραπεία

Τα αίτια εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής είναι παρόμοια με τα αίτια εμφάνισης κολπικού πτερυγισμού. Ο κολπικός πτερυγισμός μπορεί να οδηγήσει σε κολπική μαρμαρυγή στο μέλλον.

Η θεραπεία περιλαμβάνει ανάλογα μέτρα και στις δύο περιπτώσεις. Ενώ όμως στην κολπική μαρμαρυγή συνήθως, ξεκινούμε με φαρμακευτική  θεραπεία, η κατάλυση προκρίνεται ως πρώτη θεραπευτική προσέγγιση στην περίπτωση του κολπικού πτερυγισμού.  Κι αυτό επειδή η κατάλυση του κολπικού πτερυγισμού έχει σημαντικά υψηλά ποσοστά επιτυχίας κι αποδεικνύεται μόνιμη θεραπεία στο 95% των περιπτώσεων. Εάν ο καρδιολόγος σας έχει διαγνώσει κολπικό πτερυγισμό τότε επισκεφθείτε άμεσα ένα εξειδικευμένο  Αρρυθμιολόγο.

Οι διαφορές των δύο παθήσεων συνοψίζονται παρακάτω

  • Στον κολπικό πτερυγισμό τα ηλεκτρικά σήματα είναι οργανωμένα. Στην κολπική μαρμαρυγή τα ηλεκτρικά σήματα είναι χαοτικά
  • Η κολπική μαρμαρυγή είναι περισσότερο συχνή στον πληθυσμό σε σχέση με τον κολπικό πτερυγισμό
  • Η κατάλυση αποτελεί πρώτη επιλογή για τους ασθενείς με κολπικό πτερυγισμό και συνδέεται με σημαντικά ποσοστά επιτυχίας
  • Το ηλεκτροκαρδιογράφημα διαφέρει στις δύο παθήσεις. Στον κολπικό πτερυγισμό εμφανίζονται πριονωτά κύματα  ενώ στην κολπική μαρμαρυγή τα ευρήματα συνδέονται με ακανόνιστη κοιλιακή συχνότητα
  • Η συμπτωματολογία, όταν εμφανίζεται, τείνει να είναι ηπιότερη στους ασθενείς με κολπικό πτερυγισμό σε σχέση με τους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή.

 

photo credit Background photo created by freepik – www.freepik.com