Φαρμακευτική Θεραπεία

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Θεραπευτική αντιμετώπιση κολπικής μαρμαρυγής – Ποιος ο ρόλος της φαρμακευτικής αγωγής;

Πέραν της λήψης αντιπηκτικών φαρμάκων για τη μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου, οι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή ενδέχεται να χρειαστούν φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων τους.

Δύο είναι οι κύριες κατηγορίες φαρμάκων:
A. Φάρμακα που επιβραδύνουν την καρδιακή συχνότητα.
Βελτιώνουν τα συμπτώματα ακόμη και μεταξύ ασθενών που παραμένουν σε κολπική μαρμαρυγή. Ο προτεινόμενος αρχικός στόχος είναι η ελάττωση των σφύξεων κάτω από 110 ανά λεπτό σε κατάσταση ηρεμίας.
Β. Αντιαρρυθμικά φάρμακα
Αποσκοπούν στη διόρθωση της αρρυθμίας, στη διατήρηση του κανονικού φλεβοκομβικού ρυθμού και στη μείωση της πιθανότητας υποτροπής της κολπικής μαρμαρυγής.