Κατάλυση (Ablation) Παραπληρωματικού Δεματίου

ΚΑΤΑΛΥΣΗ (ablation) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΕΜΑΤΙΟ

 

Σημεία κλειδιά

Παραπληρωματικό δεμάτιο είναι ένα τμήμα μυϊκού ιστού το οποίο, επιπρόσθετα του φυσιολογικού κολποκοιλιακού κόμβου, συνδέει ηλεκτρικά τους κόλπους με τις κοιλίες.

Ορισμένοι ασθενείς με παραπληρωματικό δεμάτιο παρουσιάζουν ευρήματα στο ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας, ενώ άλλοι έχουν εντελώς φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα, («κεκρυμμένο» παραπληρωματικό δεμάτιο).

Η πλειοψηφία των ατόμων με παραπληρωματικό δεμάτιο είναι ασυμπτωματικοί.

Σύνδρομο WPW (Wolff-Parkinson-White) παρουσιάζουν οι ασθενείς που έχουν παραπληρωματικό δεμάτιο ΚΑΙ επεισόδια ταχυαρρυθμιών.

Σε σπάνιες περιπτώσεις (λιγότερο από 0.1%), ασθενείς με σύνδρομο WPW μπορεί να παρουσιάζουν αιφνίδιο καρδιακό θάνατο, ακόμη και ως πρώτη κλινική εκδήλωση.

Σκοπός της επέμβασης

Σκοπός της επέμβασης είναι ο καυτηριασμός του παραπληρωματικού δεματίου και η διακοπή της ηλεκτρικής σύνδεσης κόλπων-κοιλιών διαμέσου αυτού.

Περιγραφή της επέμβασης

Η  εξέταση γίνεται στο ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο με τον ασθενή σε ύπτια θέση. Μετά από καθαρισμό των μηροβουβωνικών πτυχών (άνω τμήμα της εσωτερικής επιφάνειας των μηρών), η περιοχή καλύπτεται με αποστειρωμένο κάλυμμα για την αποφυγή λοιμώξεων. Μετά από τοπική αναισθησία στην περιοχή, σε επιφάνεια περίπου 2 τετραγωνικών εκατοστών, τοποθετούνται πλαστικοί σωλήνες (θηκάρια) διαμέσου των οποίων ειδικοί λεπτοί καθετήρες προωθούνται στην καρδιά. Η μετακίνηση των καθετήρων και η τοποθέτησή τους σε ειδικά σημεία στην καρδιά ελέγχονται με ακτινοσκόπηση και είναι ανώδυνες.

Ακολουθεί η εντόπιση του παραπληρωματικού δεματίου και ο καυτηριασμός αυτού με χορήγηση ρεύματος από τον καθετήρα κατάλυσης (video). Στη διάρκεια της χορήγησης βλάβης, ο ασθενής μπορεί να αισθανθεί ένα ήπιο κάψιμο στην περιοχή του θώρακα, ενώ πρέπει να αποφεύγεται η λήψη βαθιών εισπνοών.  Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης αφαιρούνται οι καθετήρες και τα θηκάρια, ασκείται πίεση για λίγα λεπτά στα σημεία παρακέντησης στους μηρούς και στη συνέχεια τοποθετείται πιεστική περίδεση για μερικές ώρες. Ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο την επομένη της επέμβασης.

 

Ποιοι ασθενείς με παραπληρωματικό δεμάτιο πρέπει να υποβληθούν σε κατάλυση (ablation);

Οι ακόλουθες κατηγορίες ασθενών θεωρούνται κατάλληλοι υποψήφιοι για επέμβαση κατάλυσης

  • Ασθενείς με παραπληρωματικό δεμάτιο, παθολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας (εμφανής προδιέγερση) και συμπτωματικές ταχυαρρυθμίες.
  • Ασθενείς με κεκρυμμένο δεμάτιο (απουσία ευρημάτων στο ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας) και συμπτωματικές ταχυαρρυθμίες, ιδίως όταν αυτές δεν ελέγχονται με φαρμακευτική αγωγή.
  • Ασυμπτωματικοί ασθενείς με υψηλού κινδύνου ευρήματα όπως αυτά προκύπτουν μετά από δοκιμασία κόπωσης και ηλεκτροφυσιολογική μελέτη.

Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας της επέμβασης κατάλυσης;

Τα ποσοστά επιτυχίας της επέμβασης κατάλυσης υπερβαίνουν το 90%. Σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να γίνει δεύτερη επέμβαση.

 

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές της επέμβασης κατάλυσης παραπληρωματικού δεματίου;

Η επέμβαση κατάλυσης παραπληρωματικού δεματίου είναι γενικά ασφαλής επέμβαση με κίνδυνο επιπλοκών της τάξης του 1%. Ο κίνδυνος επιπλοκών εξαρτάται άμεσα από την εντόπιση του παραπληρωματικού δεματίου. Σε περίπτωση που το δεμάτιο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον κολποκοιλιακό κόμβο (10-20% των περιπτώσεων) υπάρχει κίνδυνος βλάβης του φυσιολογικού «καλωδίου» της καρδιάς με αποτέλεσμα τη διαταραχή στην αγωγή των ερεθισμάτων από τους κόλπους στις κοιλίες. Στις περιπτώσεις αυτές ενδέχεται να απαιτηθεί εμφύτευση βηματοδότη (πιθανότητα μικρότερη από 1%).

 

Συχνές ερωτήσεις

  1. Ποια είναι η μέση διάρκεια της επέμβασης

Η διάρκεια της επέμβασης είναι περίπου 2-3 ώρες.

  1. Στη διάρκεια της επέμβασης ο ασθενής λαμβάνει γενική αναισθησία;

Στη διάρκεια της επέμβασης ο ασθενής βρίσκεται σε ύπνωση (όχι γενική αναισθησία), ενώ για τις παρακεντήσεις των αγγείων χρησιμοποιείται τοπική αναισθησία.

  1. Ποια είναι η απαιτούμενη αγωγή μετά από την επέμβαση κατάλυσης;

Μετά από επιτυχή επέμβαση κατάλυσης κομβικής ταχυκαρδίας επανεισόδου, οι ασθενείς μπορούν να διακόψουν τα αντιαρρυθμικά τους φάρμακα.