Κατάλυση (Ablation) Κολπικού Πτερυγισμού

ΚΑΤΑΛΥΣΗ (ABLATION) ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΣΜΟΥ

Εισαγωγή

Βασικός στόχος στην αντιμετώπιση ασθενών με κολπικό πτερυγισμό είναι η ανάταξη σε φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό και η αποφυγή νέων επεισοδίων αρρυθμίας. Η θεραπεία με αντιαρρυθμικά φάρμακα έχει πολλά μειονεκτήματα καθώς έχει μικρή αποτελεσματικότητα στην πρόληψη υποτροπών κολπικού πτερυγισμού, πρέπει να λαμβάνεται διά βίου αλλά και σχετίζεται με σημαντικό αριθμό ανεπιθύμητων ενεργειών οι οποίες δυνητικά μπορεί να αποδειχθούν σοβαρές. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, η επέμβαση κατάλυσης αποτελεί  θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση ασθενών με κολπικό πτερυγισμό.

Η κατάλυση του κολπικού πτερυγισμού αποδεικνύεται μόνιμη θεραπεία στη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών (90-95%).

Περιγραφή της επέμβασης

Η κατάλυση του κολπικού πτερυγισμού γίνεται με το βοήθεια καθετήρων που εισάγονται διαμέσου περιφερικών φλεβών και προωθούνται ανώδυνα στην καρδιά. Με τη χρήση ενός καθετήρα που εκπέμπει υψίσυχνο ρεύμα δημιουργούνται διαδοχικές σημειακές βλάβες (καυτηριασμός) με στόχο τη σταδιακή δημιουργία μίας βραχείας γραμμοειδούς βλάβης (ουλής) που  μπλοκάρει το ηλεκτρικό κύκλωμα του κολπικού πτερυγισμού. Η γραμμή αυτή εκτείνεται από το δακτύλιο της τριγλώχινας βαλβίδας μέχρι την κάτω κοίλη φλέβα, τέμνοντας κάθετα τον «ισθμό», μία περιοχή ιστού που διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στο μηχανισμό της αρρυθμίας. Η επέμβαση μπορεί να απλουστευθεί με τη χρήση συστημάτων ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης. Τα συστήματα αυτά δίνουν τη δυνατότητα σχηματισμού της τρισδιάστατης ανατομίας του δεξιού κόλπου, χαρτογράφησης του κυκλώματος της αρρυθμίας και απεικόνισης των βλαβών που δημιουργούνται στην εσωτερική επιφάνεια της καρδιάς.

Η επέμβαση μπορεί να γίνει όταν οι ασθενείς βρίσκονται είτε σε κολπικό πτερυγισμό, είτε σε φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό (με στόχο την πρόληψη νέων επεισοδίων).

Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας της επέμβασης κατάλυσης;

Τα ποσοστά επιτυχίας της επέμβασης κατάλυσης υπερβαίνουν το 90%. Κατά συνέπεια η κατάλυση του κολπικού πτερυγισμού συνήθως αποδεικνύεται μόνιμη θεραπεία για τους ασθενείς και τους απαλλάσσει από την ανάγκη να λαμβάνουν αντιπηκτικά ή αντιαρρυθμικά φάρμακα.

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές της επέμβασης κατάλυσης;

Η επέμβαση κατάλυσης του κολπικού πτερυγισμού  δεν είναι ιδιαίτερα σύμπλοκη επέμβαση κατάλυσης και κατά συνέπεια οι σχετικοί κίνδυνοι δεν είναι υψηλοί (περίπου 1 στις 100 επεμβάσεις). Πιθανές επιπλοκές είναι βλάβη στο σημείο της φλεβικής παρακέντησης (άνω άκρο) και συλλογή αίματος γύρω από την καρδιά (επιπωματισμός). Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων οι επιπλοκές αντιμετωπίζονται μετά από μικρή παράταση της νοσηλείας του ασθενούς στο νοσοκομείο.

Συχνές ερωτήσεις

1.Ποια είναι η μέση διάρκεια της επέμβασης

Η διάρκεια της επέμβασης είναι περίπου 1-2 ώρες.

  1. Στη διάρκεια της επέμβασης ο ασθενής λαμβάνει γενική αναισθησία;

Στη διάρκεια της επέμβασης ο ασθενής βρίσκεται σε ύπνωση (όχι γενική αναισθησία), ενώ για τις παρακεντήσεις των αγγείων χρησιμοποιείται τοπική αναισθησία.

  1. Ποια είναι η διάρκεια νοσηλείας του ασθενή που υποβάλλεται σε επέμβαση κατάλυσης;

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι ασθενείς εξέρχονται από το νοσοκομείο την επομένη της επέμβασης.

  1. Ποια είναι η απαιτούμενη αγωγή μετά από την επέμβαση κατάλυσης;

Μετά από επιτυχή επέμβαση κατάλυσης κολπικού πτερυγισμού, οι ασθενείς μπορούν να διακόψουν τα αντιαρρυθμικά τους φάρμακα, ενώ θα απαιτηθεί να συνεχίσουν την αντιπηκτική τους αγωγή μόνο για διάστημα 4 εβδομάδων.