Κατάλυση (Ablation) Κολπικής Ταχυκαρδίας

ΚΑΤΑΛΥΣΗ (ABLATION) ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑΣ

Σκοπός της επέμβασης

Η κατάλυση (ablation) της κολπικής ταχυκαρδίας διενεργείται σε συμπτωματικούς ασθενείς με υποτροπιάζοντα επεισόδια κολπικής ταχυκαρδίας παρά τη θεραπεία με αντιαρρυθμικά φάρμακα. Σκοπός της επέμβασης είναι η εντόπιση της εστίας που ευθύνεται για την πρόκληση της ταχυκαρδίας και ο καυτηριασμός αυτής με βλάβη υψίσυχνου ρεύματος.

Η κατάλυση της κολπικής ταχυκαρδίας αποδεικνύεται μόνιμη θεραπεία στη συντριπτική πλειονότητα των ασθενών.

Περιγραφή της επέμβασης

Η  εξέταση γίνεται στο ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο με τον ασθενή σε ύπτια θέση. Μετά από καθαρισμό των μηροβουβωνικών πτυχών (άνω τμήμα της εσωτερικής επιφάνειας των μηρών), η περιοχή καλύπτεται με αποστειρωμένο κάλυμμα για την αποφυγή λοιμώξεων. Μετά από τοπική αναισθησία στην περιοχή, σε επιφάνεια περίπου 2 τετραγωνικών εκατοστών, τοποθετούνται πλαστικοί σωλήνες (θηκάρια) διαμέσου των οποίων ειδικοί λεπτοί καθετήρες προωθούνται στην καρδιά. Η μετακίνηση των καθετήρων και η τοποθέτησή τους σε ειδικά σημεία στην καρδιά ελέγχεται με ακτινοσκόπηση και είναι ανώδυνη.

Επόμενο στάδιο είναι η προσπάθεια πρόκλησης της  ταχυκαρδίας με τη χορήγηση φαρμάκων, ή με βηματοδότηση από τους καθετήρες που βρίσκονται στην καρδιά. Μετά την πρόκληση της ταχυκαρδίας, ακολουθεί η «χαρτογράφησή» της, με στόχο την ανεύρεση της εστίας προέλευσης αυτής. Η χαρτογράφηση μπορεί να γίνει και με τη βοήθεια ειδικών συστημάτων ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης, με τα οποία παρέχονται τρισδιάστατες εικόνες των κόλπων στην επιφάνεια των οποίων απεικονίζεται η εστία προέλευσης της ταχυκαρδίας και η διάδοση του ηλεκτρικού ερεθίσματος.

Μετά τον εντοπισμό της εστίας προέλευσης της αρρυθμίας, ακολουθεί ο καυτηριασμός της με χορήγηση βλάβεων υψίσυχνου ρεύματος. Η επέμβαση κρίνεται επιτυχής όταν δεν είναι δυνατή η εκ νέου πρόκληση της ταχυκαρδίας μετά τις χορηγηθείσες βλάβες.

Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας της επέμβασης κατάλυσης (ablation);

Τα ποσοστά επιτυχίας της επέμβασης κατάλυσης υπερβαίνουν το 85%.

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές της επέμβασης κατάλυσης (ablation);

Η επέμβαση κατάλυσης (ablation) της κολπικής ταχυκαρδίας είναι σχετικά ασφαλής επέμβαση. Η πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών εξαρτάται από την εντόπιση της εστίας προέλευσης της αρρυθμίας. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος εάν η εστία εντοπίζεται κοντά στον κολποκοιλιακό κόμβο ή στον αριστερό κόλπο.

Οι πιθανές επιπλοκές είναι βλάβη στο σημείο της φλεβικής παρακέντησης, συλλογή αίματος γύρω από την καρδιά (επιπωματισμός), εγκεφαλικό επεισόδιο, ανάγκη για εμφύτευση βηματοδότη. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων οι επιπλοκές αντιμετωπίζονται μετά από μικρή παράταση της νοσηλείας του ασθενούς στο νοσοκομείο.

Συχνές ερωτήσεις

  1. Ποια είναι η μέση διάρκεια της επέμβασης

Η διάρκεια της επέμβασης είναι περίπου 2-3 ώρες.

  1. Στη διάρκεια της επέμβασης ο ασθενής λαμβάνει γενική αναισθησία;

Στη διάρκεια της επέμβασης ο ασθενής βρίσκεται σε ύπνωση (όχι γενική αναισθησία), ενώ για τις παρακεντήσεις των αγγείων χρησιμοποιείται τοπική αναισθησία.

  1. Ποια είναι η διάρκεια νοσηλείας του ασθενή που υποβάλλεται σε επέμβαση κατάλυσης;

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι ασθενείς εξέρχονται από το νοσοκομείο την επομένη της επέμβασης.

  1. Ποια είναι η απαιτούμενη αγωγή μετά από την επέμβαση κατάλυσης (ablation);

Μετά από επιτυχή επέμβαση κατάλυσης κολπικής ταχυκαρδίας, οι ασθενείς μπορούν να διακόψουν τα αντιαρρυθμικά τους φάρμακα.