Κατάλυση (Ablation) Κομβικής Ταχυκαρδίας Επανεισόδου

Κατάλυση (ablation) κομβικής ταχυκαρδίας επανεισόδου

Σκοπός της επέμβασης

Σκοπός της επέμβασης είναι η κατάλυση της βραδείας οδού στον κολποκοιλιακό κόμβο και η μόνιμη θεραπεία της ταχυκαρδίας με εξάλειψη των υποτροπών χωρίς να απαιτείται λήψη αντιαρρυθμικών φαρμάκων.

Περιγραφή της επέμβασης

Η  εξέταση γίνεται στο ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο με τον ασθενή σε ύπτια θέση. Μετά από καθαρισμό των μηροβουβωνικών πτυχών (άνω τμήμα της εσωτερικής επιφάνειας των μηρών), η περιοχή καλύπτεται με αποστειρωμένο κάλυμμα για την αποφυγή λοιμώξεων. Μετά από τοπική αναισθησία στην περιοχή, σε επιφάνεια περίπου 2 τετραγωνικών εκατοστών, τοποθετούνται πλαστικοί σωλήνες (θηκάρια) διαμέσου των οποίων ειδικοί λεπτοί καθετήρες προωθούνται στην καρδιά. Η μετακίνηση των καθετήρων και η τοποθέτησή τους σε ειδικά σημεία στην καρδιά ελέγχεται με ακτινοσκόπηση και είναι ανώδυνη.

Επόμενο στάδιο είναι η πρόκληση της  ταχυκαρδίας με βηματοδότηση από τους καθετήρες που βρίσκονται στην καρδιά και η επιβεβαίωση της διάγνωσης και του μηχανισμού  της ταχυκαρδίας. Ακολουθεί ο καυτηριασμός της βραδείας οδού του κολποκοιλιακού κόμβου με χορήγηση ρεύματος από τον καθετήρα κατάλυσης (video). Στη διάρκεια της χορήγησης βλάβης, ο ασθενής μπορεί να αισθανθεί ένα ήπιο κάψιμο στην περιοχή του θώρακα, ενώ πρέπει να αποφεύγεται η λήψη βαθιών εισπνοών.  Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης αφαιρούνται οι καθετήρες και τα θηκάρια, ασκείται πίεση για λίγα λεπτά στα σημεία παρακέντησης στους μηρούς και στη συνέχεια τοποθετείται πιεστική περίδεση για μερικές ώρες. Ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο την επομένη της επέμβασης.

Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας της επέμβασης κατάλυσης;

Τα ποσοστά επιτυχίας της επέμβασης κατάλυσης υπερβαίνουν το 90-95%. Σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να γίνει δεύτερη επέμβαση με την οποία αυξάνονται τα ποσοστά επιτυχίας

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές της επέμβασης κατάλυσης;

Η επέμβαση κατάλυσης της κομβικής ταχυκαρδίας επανεισόδου είναι γενικά ασφαλής επέμβαση με κίνδυνο επιπλοκών της τάξης του 1%. Ο πιο σημαντικός κίνδυνος είναι η βλάβη του κολποκοιλιακού κόμβου αυτού καθαυτού με αποτέλεσμα τα διαταραχή στην αγωγή των ερεθισμάτων από τους κόλπους στις κοιλίες. Στις περιπτώσεις αυτές ενδέχεται να απαιτηθεί εμφύτευση βηματοδότη (πιθανότητα μικρότερη από 1%).

Συχνές ερωτήσεις

1.Ποια είναι η μέση διάρκεια της επέμβασης

Η διάρκεια της επέμβασης είναι περίπου 1-2 ώρες.

  1. Στη διάρκεια της επέμβασης ο ασθενής λαμβάνει γενική αναισθησία;

Στη διάρκεια της επέμβασης ο ασθενής βρίσκεται σε ύπνωση (όχι γενική αναισθησία), ενώ για τις παρακεντήσεις των αγγείων χρησιμοποιείται τοπική αναισθησία.

  1. Ποια είναι η απαιτούμενη αγωγή μετά από την επέμβαση κατάλυσης;

Μετά από επιτυχή επέμβαση κατάλυσης κομβικής ταχυκαρδίας επανεισόδου, οι ασθενείς μπορούν να διακόψουν τα αντιαρρυθμικά τους φάρμακα.