Διαθωρακικό Υπερηχογράφημα

Αρχική / Διαθωρακικό Υπερηχογράφημα

ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ

Το διαθωρακικό υπερηχογράφημα είναι μία μη επεμβατική εξέταση η οποία πραγματοποιείται με τον ασθενή σε αριστερή πλαγία θέση.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΞΕΤΑΣΗ

Το διαθωρακικό υπερηχογράφημα είναι μία μη επεμβατική εξέταση η οποία πραγματοποιείται με τον ασθενή σε αριστερή πλαγία θέση. Ο ιατρός χρησιμοποιεί ένα ειδικό ηχοβολέα ο οποίος εκπέμπει υπερήχους και τον οποίο φέρνει σε επαφή και μετακινεί στην επιφάνεια του προσθίου θωρακικού τοιχώματος του ασθενή. Τα κύματα που εκπέμπονται από τον ηχοβολέα ανακλώνται πάνω στα τοιχώματα της καρδιάς. Τα προκαλούμενα ανακλώμενα κύματα λαμβάνονται από τον ηχοβολέα και μετά από κατάλληλη επεξεργασία μετατρέπονται σε εικόνα επί της οθόνης του υπερηχογραφικού μηχανήματος.

Η εξέταση είναι ανώδυνη, εντελώς ακίνδυνη, ιδιαίτερα διαδεδομένη, δεν απαιτεί προετοιμασία του ασθενή και διαρκεί περίπου 20 λεπτά. Με το διαθωρακικό υπερηχογράφημα, ο ιατρός μπορεί να λάβει χρήσιμες πληροφορίες καθώς έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει τις διαστάσεις και τη λειτουργικότητα όλων των καρδιακών κοιλοτήτων καθώς και να αποκλείσει την παρουσία δομικών ανωμαλιών στο μυοκάρδιο.