Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Αρχική / Διαγνωστικές Εξετάσεις / Ηλεκτροκαρδιογράφημα

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι μία μη επεμβατική εξέταση κατά την οποία καταγράφεται η ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς. Η εξέταση είναι εντελώς ανώδυνη, ακίνδυνη και διαρκεί λίγα λεπτά.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΞΕΤΑΣΗ;

Ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια θέση. Η νοσηλεύτρια βρέχει ελαφρά την εσωτερική επιφάνεια των καρπών, αστραγάλων και συγκεκριμένες θέσεις στην πρόσθια επιφάνεια του θώρακα. Στις περιοχές αυτές τοποθετεί ηλεκτρόδια τα οποία καταγράφουν την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς. Κατά την εξέταση ο ασθενής θα πρέπει να είναι ακίνητος και να αποφεύγει τις βαθιές εισπνοές. Η ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς τυπώνεται σε καταγραφή.

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι πρωταρχική εξέταση σε ασθενείς με διαταραχές του καρδιακού ρυθμού και όταν γίνεται κατά τη διάρκεια της αρρυθμίας (είτε βραδυ-αρρυθμία, είτε ταχυ-αρρυθμία) συνήθως παρέχει επαρκείς πληροφορίες ώστε να τεθεί οριστική διάγνωση. Ο κύριος περιορισμός του ηλεκτροκαρδιογραφήματος είναι η αδυναμία καταγραφής της αρρυθμίας όταν αυτή είναι παροξυσμική (διαλείπουσα εμφάνιση). Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται συνεχής παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.