Παραπληρωματικό δεμάτιο – σύνδρομο WPW

Εισαγωγικά στοιχεία : Πώς λειτουργεί η καρδιά μας

Η καρδιά μας, είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της φυσιολογικής αιμάτωσης του σώματός μας. Για να πετύχει το στόχο της  αποτελείται από τέσσερεις κοιλότητες: το δεξιό και τον αριστερό κόλπο – που αποτελούν το άνω τμήμα της καρδιάς και τη δεξιά και την αριστερή κοιλία – που αποτελούν το κάτω τμήμα της καρδιάς. Η καρδιά προκειμένου να διασφαλίσει τη συντονισμένη και άκοπη λειτουργία της  εμπεριέχει ένα ηλεκτρικό σύστημα με το οποίο εξασφαλίζει τη συγχρονισμένη συστολή των τεσσάρων αυτών καρδιακών κοιλοτήτων με αποτέλεσμα την αποτελεσματική εξώθηση αίματος από την καρδιά προς το υπόλοιπο σώμα.

Η γένεση των ερεθισμάτων εξασφαλίζεται από μία εξειδικευμένη ομάδα κυττάρων που εντοπίζονται στο ανώτερο τμήμα του δεξιού κόλπου, και αποτελούν το φλεβόκομβο (φυσιολογικός βηματοδότης της καρδιάς). Ακολούθως, το ερέθισμα που γεννάται στο φλεβόκομβο εξαπλώνεται στο δεξιό και στον αριστερό κόλπο διεγείροντας τη συστολή  τους με αποτέλεσμα την εξώθηση επιπρόσθετης αίματος προς τις κοιλίες.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η ηλεκτρική επικοινωνία των κόλπων με τις κοιλίες επιτυγχάνεται ΜΟΝΟ διαμέσου του κολποκοιλιακού κόμβου, μίας «γέφυρας» που συνδέει ηλεκτρικά τους κόλπους με τις κοιλίας. Η ηλεκτρική διέγερση των κοιλιών οδηγεί στη συγχρονισμένη συστολή αυτών (καρδιακή συστολή) και στην εξώθηση αίματος από την καρδιά προς την περιφέρεια (video).