Τι συμπτώματα μπορεί να παρουσιάσει ένας ασθενής με κομβική ταχυκαρδία επανεισόδου

Τι συμπτώματα μπορεί να παρουσιάσει ένας ασθενής με κομβική ταχυκαρδία επανεισόδου;

Το συνηθέστερο σύμπτωμα της κομβικής ταχυκαρδίας επανεισόδου είναι η αιφνίδια εμφάνιση ρυθμικής ταχυκαρδίας με αίσθημα παλμών (φτερούγισμα στην καρδιά). Λιγότερο συχνά συμπτώματα είναι:

  • ζάλη
  • τάση προς λιποθυμία
  • απώλεια συνείδησης
  • προκάρδιο άλγος (επί συνυπάρχουσας στεφανιαίας νόσου)

Η κομβική ταχυκαρδία επανεισόδου δεν είναι απειλητική για τη ζωή, ενώ είναι εξαιρετικά σπάνια η εμφάνιση επιπλοκών μεταξύ ασθενών χωρίς υποκείμενη καρδιακή πάθηση.