Πως μπορεί να τεθεί η διάγνωση της κομβικής ταχυκαρδίας επανεισόδου

Πως μπορεί να τεθεί η διάγνωση της κομβικής ταχυκαρδίας επανεισόδου;

Η διάγνωση της κομβικής ταχυκαρδίας επανεισόδου μπορεί να τεθεί με το ηλεκτροκαρδιογράφημα, όταν αυτό λαμβάνεται επί του επεισοδίου.

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο ηλεκτροκαρδιογράφημα επί της ταχυκαρδίας, η τοποθέτηση Holter ρυθμού πολύ σπάνια βοηθά λόγω της παροξυσμικής εμφάνισης της ταχυκαρδίας. Σε συμπτωματικούς ασθενείς με κλινική υποψία ταχυκαρδίας, η διάγνω

ση τίθεται με βεβαιότητα κατά την ηλεκτροφυσιολογική μελέτη.