Αντιμετώπιση ασθενών με κομβική ταχυκαρδία επανεισόδου

Αντιμετώπιση ασθενών με κομβική ταχυκαρδία επανεισόδου

Η αντιμετώπιση ασθενών με κομβική ταχυκαρδία επανεισόδου έχει ΔΥΟ στόχους: (Α) ανάταξη της ταχυκαρδίας και (Β) πρόληψη νέων επεισοδίων

(Α) Ανάταξη της κομβικής ταχυκαρδίας επανεισόδου

Η ανάταξη της κομβικής ταχυκαρδίας επανεισόδου μπορεί να επιτευχθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Με χειρισμούς από τον ασθενή

Ο πιο αποτελεσματικός και ασφαλής χειρισμός είναι η δοκιμασία Valsalva (αύξηση ενδοθωρακικής πίεσης κατά τη βίαιη εκπνοή με κλειστό στόμα και μύτη).

  • Με χειρισμούς από τον ιατρό

Μία μέθοδος που μπορεί να δοκιμαστεί από το θεράποντα ιατρό είναι η μάλαξη καρωτίδας κατά την οποία ασκείται ήπια πίεση στην περιοχή της καρωτίδας για μερικά δευτερόλεπτα. Ο χειρισμός αντενδείκνυται σε ασθενείς με στένωση καρωτίδας.

  • Φαρμακευτικά

Η αρρυθμία τερματίζεται με μεγάλη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια με φάρμακα που συνήθως χορηγούνται ενδοφλεβίως (συνήθως αδενοσίνη, β-αναστολείς, βεραπαμίλη ή διλτιαζέμη).

  • Με ηλεκτρική ανάταξη (εξαιρετικά σπάνια)

(Β) Πρόληψη νέων επεισοδίων κομβικής ταχυκαρδίας επανεισόδου

Η πρόληψη νέων επεισοδίων κομβικής ταχυκαρδίας επανεισόδου μπορεί να γίνει είτε με αντιαρρυθμικά φάρμακα, είτε με κατάλυση (video)

Tα φάρμακα έχουν μικρότερη αποτελεσματικότητα από την κατάλυση  στην πρόληψη υποτροπών. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, η κατάλυση θεωρείται θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση ασθενών με κομβική ταχυκαρδία επανεισόδου.