Κομβική ταχυκαρδία επανεισόδου

 

Τι είναι η κομβική ταχυκαρδία επανεισόδου;

Η κομβική ταχυκαρδία επανεισόδου εμφανίζεται σε νεαρά άτομα, κυρίως γυναίκες, χωρίς παρουσία καρδιακών παθήσεων και είναι η πιο συνηθισμένη  υπερκοιλιακή ταχυκαρδία (εξαιρουμένης  της κολπικής μαρμαρυγής).. Η έναρξη της ταχυκαρδίας είναι απότομη με καρδιακές συχνότητες συχνά ιδιαίτερα υψηλές (170-220 σφύξεις ανά λεπτό).

Με απλά λόγια αυτό που συμβαίνει κατά την αρρυθμία αυτή περιγράφεται ως εξής:Τα ηλεκτρικά ερεθίσματα της καρδιάς παράγονται από το φλεβόκομβο και αφού εκπολώσουν τους κόλπους μεταφέρονται διαμέσου του κολποκοιλιακού κόμβου στις κοιλίες. Σε ορισμένα άτομα, ο κολποκοιλιακός κόμβος, η ηλεκτρική γέφυρα που συνδέει τους κόλπους με τις κοιλίες, μπορεί να περιλαμβάνει δύο οδούς αγωγής των ερεθισμάτων, μία βραδεία και μία ταχεία οδό. Τα ερεθίσματα διέρχονται από τους κόλπους προς τις κοιλίες διαμέσου της ταχείας οδού.

Υπό ορισμένες συνθήκες, κάποιοι ασθενείς με διπλή οδό στον κολποκοιλιακό κόμβο μπορεί να παρουσιάσουν ένα είδος βραχυκυκλώματος μεταξύ των δύο αυτών οδών με αποτέλεσμα την εμφάνιση μίας ταχυκαρδίας η οποία ονομάζεται κομβική ταχυκαρδία επανεισόδου (video).