Τι συμπτώματα μπορεί να παρουσιάσει ένας ασθενής με κολπικό πτερυγισμό

Τι συμπτώματα μπορεί να παρουσιάσει ένας ασθενής με κολπικό πτερυγισμό;

Συνηθισμένα συμπτώματα που εμφανίζει ένα άτομο με κολπικό πτερυγισμό μπορεί να περιλαμβάνουν

  • αίσθημα παλμών (φτερούγισμα)
  • πόνο στο στήθος
  • δύσπνοια
  • ζάλη
  • εύκολη κόπωση
  • απώλεια συνείδησης