Ποιες επιπλοκές μπορεί να προκληθούν από τον κολπικό πτερυγισμό

Ποιες επιπλοκές μπορεί να προκληθούν από τον κολπικό πτερυγισμό;

Οι ασθενείς με κολπικό πτερυγισμό έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πάθουν εγκεφαλικό επεισόδιο σε σχέση με άτομα που δεν εμφανίζουν αυτού του τύπου την ταχυκαρδία. Ο κίνδυνος αυτός προκαλείται επειδή επιβραδύνεται η ροή του αίματος στους κόλπους, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα δημιουργίας θρόμβων. Εάν ένας τέτοιος θρόμβος αποσπαστεί από τους κόλπους μπορεί να αποφράξει κάποιο αγγείο προκαλώντας εγκεφαλικό επεισόδιο ή συστηματική εμβολή, αν η απόφραξη γίνει σε κάποιο περιφερειακό αγγείο.

Μια άλλη πιθανή επιπλοκή είναι η εμφάνιση μυοκαρδιοπάθειας (ταχυμυοπάθειας) και καρδιακής ανεπάρκειας.  Αυτό συμβαίνει όταν λόγω κολπικού πτερυγισμού, η καρδιά συστέλλεται σε υψηλές συχνότητες για μεγάλο χρονικό διάστημα (εβδομάδες ή/και μήνες) οπότε εξασθενεί η ικανότητά της να συστέλλεται και να εξωθεί αίμα (συστολική δυσλειτουργία)

Οι επιπλοκές αυτές μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη κατάλληλων φαρμάκων που προλαμβάνουν το σχηματισμό θρόμβων (αντιπηκτικά, βλέπε παρακάτω) καθώς και φαρμάκων που επιβραδύνουν τη συχνότητα της καρδιάς.