Με ποιους τρόπους μπορεί να επιτευχθεί ανάταξη του κολπικού πτερυγισμού σε φλεβοκομβικό ρυθμό

Με ποιους τρόπους μπορεί να επιτευχθεί ανάταξη του κολπικού πτερυγισμού σε φλεβοκομβικό ρυθμό;

Υπάρχουν τέσσερις μέθοδοι για να αναταχθεί ο κολπικός πτερυγισμός σε φλεβοκομβικό ρυθμό:

  1.  Ηλεκτρική ανάταξη. Το κύριο μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι η πλειονότητα των ασθενών θα εμφανίσουν ξανά επεισόδιο αρρυθμίας στο μέλλον (υποτροπή)
  2.  Ταχεία βηματοδότηση στους κόλπους. Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο σε ασθενείς με βηματοδοτικό ηλεκτρόδιο στους κόλπους.
  3. Χορήγηση αντιαρρυθμικών φαρμάκων. Τα αντιαρρυθμικά φάρμακα μπορεί να επιτύχουν τόσο την ανάταξη της αρρυθμίας στο φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό, όσο και την πρόληψη εμφάνισης νέων επεισοδίων αρρυθμίας στο μέλλον. Ως μειονεκτήματα της μεθόδου καταγράφονται η μειωμένη αποτελεσματικότητα στην πρόληψη υποτροπών της αρρυθμίας καθώς και η χρόνια χορήγηση αντιαρρυθμικών φαρμάκων (δια βίου).
  4. Κατάλυση κολπικού πτερυγισμού. Η κατάλυση κολπικού πτερυγισμού επιτυγχάνει τόσο τον τερματισμό της ταχυαρρυθμίας σε φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό όσο και την πρόληψη νέων επεισοδίων με πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

  1. Μπορεί να γίνει ανάταξη σε όλους τους ασθενείς με κολπικό πτερυγισμό;

Για να επιχειρηθεί ανάταξη του κολπικού πτερυγισμού σε φλεβοκομβικό ρυθμό θα πρέπει να πληρούνται κάποια κριτήρια:

  • ο ασθενής να έχει λάβει αντιπηκτική αγωγή για διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων (χωρίς παράλειψη δόσεων και/ή τιμές εξέτασης INR μεταξύ 2.0 και 3.0 κάθε εβδομάδα)
  • η αρρυθμία να έχει πιστοποιημένα ξεκινήσει τις τελευταίες 48 ώρες
  • απουσία θρόμβων σε μια ειδική εξέταση που λέγεται διοισοφάγειο υπερηχογράφημα
  1. Μπορώ να σταματήσω τα αντιπηκτικά φάρμακα μετά από επέμβαση κατάλυσης κολπικού πτερυγισμού;

Τα αντιπηκτικά φάρμακα θα πρέπει να λαμβάνονται για 4 εβδομάδες μετά από επιτυχή κατάλυση του κολπικού πτερυγισμού, Μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος, είναι δυνατή η διακοπή των αντιπηκτικών φαρμάκων.