Αντιμετώπιση ασθενών με κολπικό πτερυγισμό

Αντιμετώπιση ασθενών με κολπικό πτερυγισμό

Α. Αντιπηκτικά

Οι ασθενείς με κολπικό πτερυγισμό διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν θρόμβους που με τη σειρά τους θα προκαλέσουν εγκεφαλικό επεισόδιο ή συστηματική εμβολή (θρομβοεμβολικά επεισόδια). Για την πρόληψη τέτοιων επεισοδίων πρέπει να λαμβάνονται φάρμακα που ελαττώνουν την πήξη του αίματος (και άρα και την πιθανότητα δημιουργίας θρόμβων) και ονομάζονται αντηπηκτικά.   Ο κίνδυνος για θρομβοεμβολικό επεισόδιο διαφέρει ανάλογα με κάποιους παράγοντες κινδύνου, όπως η ηλικία, η αρτηριακή υπέρταση κ.ά.  Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος σε ασθενείς με κάποιον από τους ακόλουθους παράγοντες κινδύνου: μεγάλη ηλικία (> 65 έτη), καρδιακή ανεπάρκεια, αρτηριακή υπέρταση, διαβήτης, προηγούμενο εγκεφαλικό επεισόδιο, παλαιό έμφραγμα μυοκαρδίου, περιφερική αρτηριοπάθεια. Όσοι περισσότεροι από τους προαναφερθέντες παράγοντες κινδύνου συνυπάρχουν, τόσο μεγαλύτερος είναι ο θρομβοεμβολικός κίνδυνος του ασθενή. Γενικά, ασθενείς με έναν ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου θα πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία με αντιπηκτικά φάρμακα.

Β. Αποφυγή υψηλών καρδιακών συχνοτήτων επί κολπικού πτερυγισμού

Κατά τη διάρκεια του κολπικού πτερυγισμού, η καρδιά χτυπά σε υψηλή συχνότητα (συνήθως 150 σφύξεις ανά λεπτό). Το φαινόμενο αυτό μπορεί να ευθύνεται για  την εμφάνιση ενοχλητικών συμπτωμάτων αλλά μπορεί και να οδηγήσει σε επιπλοκές όπως η καρδιακή ανεπάρκεια. Για να ελαττωθεί η καρδιακή συχνότητα χορηγούνται φάρμακα τα οποία επιβραδύνουν τη ροή των ερεθισμάτων προς τις κάτω κοιλότητες της καρδιάς (κοιλίες)

Γ. Ανάταξη σε φλεβοκομβικό ρυθμό