Κολπικός πτερυγισμός

Τι είναι ο κολπικός πτερυγισμός;

Άλλος ένας τύπος ταχυκαρδίας είναι ο κολπικός πτερυγισμός. Συνήθως εμφανίζεται σε άτομα που πάσχουν από καρδιακή νόσο ή έχουν υποβληθεί σε καρδιακό χειρουργείο, εμφανίζεται όμως και σε άτομα χωρίς καρδιολογικό ιστορικό, αν και η περίπτωση αυτή είναι σπάνια. Όσο διαρκεί ο κολπικός πτερυγισμός η καρδιά δεν λαμβάνει ηλεκτρικά ερεθίσματα από το φυσιολογικό βηματοδότη της (φλεβόκομβο), αλλά από ένα ηλεκτρικό κύκλωμα που εντοπίζεται στο δεξιό κόλπο. (video)

Ως αποτέλεσμα οι κόλποι συστέλλονται με ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα (περίπου 300 συστολές / λεπτό). Τον αριθμό των ερεθισμάτων που θα περάσουν από τους κόλπους στις κοιλίες τον καθορίζει η  γέφυρα που συνδέει τους κόλπους με τις κοιλίες, ο  κολποκοιλιακός κόμβος. Όταν εμφανίζεται κολπικός πτερυγισμός συνήθως ένα στα δύο ερεθίσματα περνάει από τη γέφυρα αυτή προς τις κοιλίες, οι οποίες με τη σειρά τους συστέλλονται με υψηλή ταχύτητα (ταχυκαρδία), σε συχνότητα περίπου 150 σφύξεις το λεπτό.