Πως μπορεί να τεθεί η διάγνωση της κολπικής ταχυκαρδίας

Πως μπορεί να τεθεί η διάγνωση της κολπικής  ταχυκαρδίας;

Η διάγνωση της κολπικής ταχυκαρδίας μπορεί να τεθεί με το ηλεκτροκαρδιογράφημα, όταν αυτό λαμβάνεται επί του επεισοδίου. Επιπλέον, το ηλεκτροκαρδιογράφημα παρέχει επιπρόσθετα στοιχεία σχετικά με την εντόπιση της εστίας προέλευσης της ταχυκαρδίας.

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο ηλεκτροκαρδιογράφημα επί της ταχυκαρδίας, η διάγνωση μπορεί να τεθεί με 24ωρη παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού με Holter. Σε ασθενείς στους οποίους υπάρχει ισχυρή κλινική υποψία κολπικής ταχυκαρδίας με βάση τα στοιχεία του ιστορικού, η διάγνωση μπορεί τα τεθεί και με ηλεκτροφυσιολογική μελέτη.