Ποιες επιπλοκές μπορεί να προκληθούν από την κολπική ταχυκαρδία

Ποιες επιπλοκές μπορεί να προκληθούν από την κολπική ταχυκαρδία;

Οι ασθενείς με κολπική ταχυκαρδία (σε αντίθεση με την κολπική μαρμαρυγή και τον κολπικό πτερυγισμό) ΔΕ διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό. Κατά συνέπεια στους ασθενείς αυτούς ΔΕΝ απαιτείται θεραπεία με αντιπηκτικά φάρμακα.

Στις σπάνιες περιπτώσεις που η κολπική ταχυκαρδία προκαλεί ταχεία συστολή της καρδιάς για μεγάλο χρονικό διάστημα (εβδομάδων) ενδέχεται να προκληθεί εξασθένηση της συστολικής ικανότητας της καρδιάς και  εμφάνιση μυοκαρδιοπάθειας. Εντούτοις θα πρέπει να τονισθεί ότι στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, η δυσλειτουργία αυτή είναι αναστρέψιμη μετά τη διακοπή της ταχυκαρδίας.