Αντιμετώπιση ασθενών με κολπική ταχυκαρδία

Αντιμετώπιση ασθενών με κολπική ταχυκαρδία

Η κολπική ταχυκαρδία αντιμετωπίζεται σε πρώτη φάση με αντιαρρυθμικά φάρμακα. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες φαρμάκων που  μπορεί να αποδειχθούν αποτελεσματικά στη μείωση του αριθμού και της διάρκειας των επεισοδίων της κολπικής ταχυκαρδίας. Σε περιπτώσεις έντονα συμπτωματικών ασθενών, οι οποίοι είτε δεν επιθυμούν τη λήψη φαρμάκων για μακρό διάστημα, είτε παρουσιάζουν υποτροπές παρά τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής, είναι δυνατή η θεραπεία της ταχυκαρδίας με κατάλυση.