Κολπική ταχυκαρδία

Εισαγωγικά στοιχεία

Η καρδιά μας για να λειτουργήσει ρυθμικά έχει την ανάγκη κατάλληλου συντονισμού των ηλεκτρικών ερεθισμάτων που τη διατρέχουν. Το ρόλο αυτό τον αναλαμβάνει ο φλεβόκομβος. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, τα ηλεκτρικά ερεθίσματα της καρδιάς παράγονται από μία εξειδικευμένη ομάδα κυττάρων που εντοπίζονται στο ανώτερο τμήμα του δεξιού κόλπου, και αποτελούν το φλεβόκομβο (φυσιολογικός βηματοδότης της καρδιάς). Στη συνέχεια, το ερέθισμα που γεννάται στο φλεβόκομβο, εξαπλώνεται στο δεξιό και στον αριστερό κόλπο και στη συνέχεια διαμέσου του κολποκοιλιακού κόμβου διεγείρει τις κοιλίες.