Κολπική μαρμαρυγή και κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου

Αρχική / Αρρυθμίες / Κολπική Μαρμαρυγή / Κολπική μαρμαρυγή και κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ

Η ενημέρωση είναι ο ισχυρότερος σύμμαχος για την καλύτερη αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής.

ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

Συνήθως τα επεισόδια της κολπικής μαρμαρυγής είναι καλά ανεκτά από τους ασθενείς. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος κίνδυνος που παραμονεύει είναι αυτός του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Στη διάρκεια της κολπικής μαρμαρυγής, το αίμα λιμνάζει στους κόλπους, αυξάνοντας την πιθανότητα δημιουργίας θρόμβων. Αν κάποιος θρόμβος μετακινηθεί από την καρδιά και διαμέσου των αγγείων ταξιδέψει μέχρι τον εγκέφαλο, θα αποφράξει κάποια αρτηρία με αποτέλεσμα την πρόκληση αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Τα εγκεφαλικά επεισόδια που προκαλούνται από την κολπική μαρμαρυγή συχνά προκαλούν μόνιμη και βαρειά αναπηρία στους ασθενείς που επιζούν. Κατά συνέπεια, η φαρμακευτική αγωγή για την πρόληψη των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα στους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή!

Δε διατρέχουν όλοι οι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή τον ίδιο κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου. Αυτός καθορίζεται από την παρουσία συγκεκριμένων παραγόντων. Όσοι περισσότεροι από τους παράγοντες αυτούς συνυπάρχουν σε έναν ασθενή με κολπική μαρμαρυγή, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου. Για την εκτίμηση του κινδύνου, οι ειδικοί βαθμολογούν καθέναν από τους παράγοντες κινδύνου με 1 ή 2 βαθμούς. Το άθροισμα που προκύπτει αντικατοπτρίζει την επικινδυνότητα για εμφάνιση εγκεφαλικού επεισοδίου λόγω κολπικής μαρμαρυγής και κατά συνέπεια καθορίζει και την απόφαση για χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής. Η κλίμακα αυτή κινδύνου κυμαίνεται από 0 (ελάχιστος κίνδυνος) ως 9 (μέγιστος κίνδυνος).

Οι παράγοντες κινδύνου βαθμολογούνται ως εξής:

 • Ηλικία 65 έως και 74 ετών: 1 βαθμός
 • Ηλικία 75 ετών και άνω: 2 βαθμοί
 • Καρδιακή ανεπάρκεια: 1 βαθμός
 • Υπέρταση: 1 βαθμός
 • Προηγούμενο εγκεφαλικό επεισόδιο: 2 βαθμοί
 • Ιστορικό εμφράγματος μυοκαρδίου ή περιφερική αρτηριακή νόσος: 1 βαθμός
 • Σαχαρώδης Διαβήτης: 1 βαθμός
 • Γυναικείο φύλο: 1 βαθμός

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΣ

 • Η χορήγηση αντιπηκτική αγωγής είναι απόλυτα ενδεδειγμένη σε άνδρες με συνολικό άθροισμα 2 και πάνω, ενώ κρίνεται επωφελής σε άνδρες με βαθμολογία 1.
 • Σε γυναίκες, η χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής κρίνεται απόλυτα απαραίτητη επί βαθμολογίας 3 και πάνω, ενώ κρίνεται επωφελής σε σύνολο 2.
 • Σε άνδρες ή γυναίκες ασθενείς, χωρίς κανέναν από τους παραπάνω παράγοντες κινδύνου, ΔΕΝ ενδείκνυται χορήγηση αντιπηκτικής ή αντιαιμοπεταλιακής αγωγής για την πρόληψη εγκεφαλικών επεισοδίων.